تبلیغات
احمد قدرتی پور Ahmad Ghodratipour
یکشنبه 22 آذر 1394

مشاوره، آموزش و ویراستاری

   نوشته شده توسط: احمد قدرتی پور    نوع مطلب :اطلاعیه ،مشاوره ،Editor ویراستار ،فراخوانsummon ،آموزش ،


ویراستار

مشاوره، آموزش و ویراستاری ادبی ، هنری ، علمی ، پژوهشی و تبلیغاتی

 مشاوره، آموزش و ویراستاری ادبی ، هنری ، علمی ، پژوهشی و تبلیغاتی در زمینه های شعر، داستان، نمایش، پایاننامه، مقاله، پروژه های دانشگاهی و پژوهشی

….ادبی ، هنری ، فرهنگی ، اجتماعی ، کنفرانس و همایش و تبلیغات و

ویرایش ساختاری ، محتوایی ، زبانی ، تخصصی

….كتاب ، مقاله ، مجله ، پایاننامه و

با همكاری برخی از برجسته ترین ویراستاران، استادان دانشگاه، نویسندگان، شاعران و پژوهشگران سراسر كشور

aghodratipour@gmail.com

https://t.me/Aghodratipour

تلفن تماس:09133067114


دنبالک ها: google ، yahoo ، Bing ،

یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

اقلیدس

   نوشته شده توسط: احمد قدرتی پور    نوع مطلب :حرف و نقل های احمد قدرتی پور ،باورهای احمد قدرتی پور ،مقاله ها ،

اقلیدس

"اقلیدس" Euclide(270ق م _330 ق م) ریاضی دان یونانی كه نظریاتش در مورد هندسه ی مسطحه، بیش از بیست قرن بر اندیشه و جهان بینی انسان حكومت می كرد( هم چون منطق ارسطویی) و هنوز هم در عرصه هایی از زندگی ، آن جا كه اندیشه و دیدگاه تك بعدی ترویج و تبلیغ می شود ، پای می فشارد( البته این سخن به معنای نفی و انكار ارزش های آن به  ویژه از نظر تاریخ علم نیست). یكی از مهم ترین اشكالات دستگاه هندسی اقلیدسی، تقسیم بندی اصول هندسه به دو دسته ی متمایز به نام اصول موضوعه و اصول متعارفی است. این تقسم بندی اكنون از نظر علمی و عقلی باطل است و اعتباری ندارد. وجود حقایق ثابت و بدیهی كه محتاج به اثبات نیستند ، در واقع خیالی بیش نیست. جالب این جاست كه كسانی كه هرگونه تحول و تكامل بنیادی در طبیعت و جامعه را نفی می كنند و نیز خواهان ثبات و نگرش جزمی در جهانند ، بر جنبه های باطل سیستم و جهان بینی اقلیدسی تاكید ورزیده و آن را تایید می كنند. یكی از مهم ترین دستاوردهای علمی و عقلی اقلیدس كه شاهكاری است، قضیه ی اقلیدس درباره ی نامحدود بودن سلسله ی اعداد اول است. مهم ترین اثر اقلیدس كتاب " مقدمات اقلیدس " است كه شاید بتوان گفت یكی از پر خواننده ترین كتاب های جهان طی بیست و سه قرن گذشته می باشد.                                                                         


برچسب ها: اقلیدس ،

دنبالک ها: google ،اقلیدس ، هنر و ادبیات 
—---------------------------—                                                                               .                                                                                                                           همان گونه که گفتم اقلیدس و هندسه ی مسطحه ی او در واقع واضع و شارح وضع ، موقعیت و حاکمیت حقایق ثابت و رد واقعیت و حقیقت متکامل است . این رویکرد مفهومی جز حاکمیت جزم اندیشانه ی وضع ماکروسکوپیک بر وضع و موقعیت میکروسکوپیک ندارد .                                                        .                                                                                                                                                                                                                                                                                 ادبیات و هنر در واقع نفی این نگاه ست . به ویژه ادبیات و هنر مدرن . قهرمان و تک صدایی ، زاده ی نگاه و رویکرد مطلق گرایانه و ماکروسکوپیک و پلورالیسم و نسبی گرایی ، نفی مطلق گرایی و اثبات نسبیت و وضع میکروسکوپیک است . کمپوزیسیون و ریتم و حرکت و موقعیت عناصر و اشیاء در یک نقاشی ، نمایش ، رمان و موسیقی حتا ، رویکردی و حضوری نسبی دارند و بدون مجموعه و مولفه های شان معنا نمی یابند و هر یک از این مولفه ها اما به زبان خود نیز سخن می گویند . به سخن دیگر ، ادبیات و هنر در ذات خود موجودیتی دمکراتیک دارند . بحث مهم و پیچیده ای ست  .                          


برچسب ها: اقلیدس ، هنر ، ادبیات ، حقیقت ، واقعیت ،

دنبالک ها: google ،

یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

بهار (نقد شعر)

   نوشته شده توسط: احمد قدرتی پور    نوع مطلب :غزل ،شعر کهن ،شعر دیگران ،شعر کلاسیک معاصر ،شعر کلاسیک ،شعر ،
بهار                                                                                                                                           —---------------------- علی رضا قدرتی پور                                                                             .                                                                                                                                        
ای‌جان....!!! حیاط خانه‌ی ما هم بهار کرد
ما را به عطر یاس و اقاقی دچار کرد

 افتاد‌ه‌ام به دام طبیعت در این زمان
شهباز عیش بلبل طبعم شکار کرد

ای زنده‌رود! روان شو، ولی بمان!
گفتی رونده را نتوان بی‌گذار کرد

ترسم خلد به خار حسادت بهار من
نفرین، اگر که باغ مرا بوته‌زار کرد

غول غبار عطسه به روی بهار کرد
این گول کژ سلیقه نداندچکار کرد                                                                                   .------------------------------—                                                                                                   علی رضا قدرتی پور برای نخستین بار شعری برای گروه « ادبیات، هنر و اندیشه » فرستاده است که زیبایی و حس و حال خودش را دارد . شعری غزل گونه که به باور من در همین بیت های اندکش حرف و حدیث خود از گزاره ی بهار را کامل آورده است . البته او در آن چه برای من فرستاده ، در مصرع دوم  از بیت سوم  به جای « بی گذار » « ماندگار » آورده که نمی دانم چرا در این جا این گونه نیست . بهتر می دانم که « ماندگار » باشد . و اما شعر :                                                                          بیت های 1و 2 و 3 که حدیث نفس ست و روایت گزاره ی بهار . و اما در بیت سوم  ، مخاطب زنده رود در وهم بهارست . وقتی می گوید « گفتی » ایهامی و دوگانه مفهومی وجود دارد . مخاطب خاص حاضر دوم شخص و مخاطب عام  دوم شخص ناظر .                                                         در بیت 4 و 5 باز هم بازگشت به خود و حدیث نفس ست در دلشوره ای بر یک رخداد که بی زمان ست و البته زیبا . در بیت 5 گویا محمل و موضوع دلشوره معرفی می شود که این گونه هست و نیست . دقت در خوانش بیت 4 ، بیت 5 را شمول بیش تری می بخشد . ( احمد قدرتی پور )                                                                                                                          


دنبالک ها: google ،

پنجشنبه 24 فروردین 1396

فیدل

   نوشته شده توسط: احمد قدرتی پور    نوع مطلب :شعر آزاد معاصر ،شعر جهان ،شعر ،شعر مدرن (آزاد) ،شعر دیگران ،

فیدل
خوان خلمن


 --------------------

بی‌کم و کاست چنین می‌گویند از فیدل
راه‌بلدی بزرگ که مشعل تاریخ را برفروخت و الخ
ولی مردم او را سمند می‌نامند و حق همین است
فیدل بر فیدل نشست روزی و
به سر تاخت بر سر رنج
در برابر مرگ
و فراتر از آن، در برابرِ غبار جان.
تاریخ از افعالِ پرشکوهش دادِ سخن خواهد داد
من اما برآنم که او را در کنجِ روزی به خاطر آورم
که در آن به سرزمینش نگاه کرد و گفت این سرزمین منم!
به مردمش نگاه کرد و گفت این مردم منم!
رنج‌هایش را برانداخت
سایه‌هایش را
نسیان‌هایش را
و به سودایی، تنها در برابر جهان ایستاد
یگانه مایملک‌اش، دل‌اش را
چون پرچمی عظیم در هوا گشاد
چونان مشعلی روشن در شبِ ظلام
چون ضربه‌ی عشق بر صورتِ هراس
چون مردی که لرزان‌‌لرزان به حریم عشق در می‌آید
دلش را برفراشت،
در هوا تکانش می‌داد
قوت‌اش می‌داد و شربت‌اش می‌نوشاند،
نفتِ حریق‌اش می‌داد.

فیدل یک میهن است
او را دیده‌ام من
با سلسله‌ی امواجِ چهره‌ها بر عارض‌اش.
تاریخ به حساب و کتابِ خودش می‌رسد
من اما او را دیده‌ام
هنگام که مردمان را
بر«ای‌کاش چنین بود‌یم‌»‌هایش بر می‌کشید.
شبت خوش ای تاریخ،
چهارطاقِ دروازه‌هایت را بگشا
با فیدل بر سمند وارد می‌شویم.دنبالک ها: google ،

پنجشنبه 24 فروردین 1396

نشانه

   نوشته شده توسط: احمد قدرتی پور    نوع مطلب :شعر آزاد معاصر ،شعر مدرن (آزاد) ،شعر ،


نشانه

احمد شاملو

شغالی
        گَر
ماهِ بلند را دشنام گفت ــ

پیرانِشان مگر
نجات از بیماری را
تجویزی اینچنین فرموده بودند.

 

فرزانه در خیالِ خودی را
                            لیک
که به تُندر
پارس می‌کند،
گمان مدار که به قانونِ بوعلی
                                     حتا
جنون را
نشانی از این آشکاره‌تر
به دست کرده باشند.

 

۱۳۵۲برچسب ها: شاملو ،

دنبالک ها: google ،

تعداد کل صفحات: 42 1 2 3 4 5 6 7 ...